Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

Kalkulator wspomagający obliczenia cieplno-wilgotnościowych właściwości

Żeby ułatwić pracę specjalistom z branży budowlanej, firma Rockwool Polska przygotowała specjalne narządzie pozwalające na przeprowadzanie obliczeń parametrów cieplno-wilgotnościowych przegród budowlanych

Żeby ułatwić pracę specjalistom z branży budowlanej, firma Rockwool Polska przygotowała specjalne narządzie pozwalające na przeprowadzanie obliczeń parametrów cieplno-wilgotnościowych przegród budowlanych złożonych z jednorodnych warstw zgodnie z obowiązującą normą PN–EN ISO 13788:2003 „Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania". Kalkulator c-w dostępny jest na stronie internetowej www.rockwool.pl.

Aplikacja pozwala dobierać układ warstw przegród w taki sposób, aby zapobiec powstawaniu kondensacji pary wodnej na powierzchni którejś z warstw analizowanej przegrody oraz uniknąć rozwoju pleśni. Dzięki niej można sprawdzić ryzyko kondensacji pary wodnej w poszczególnych miesiącach całego roku na powierzchni kolejnych warstw i zidentyfikować warstwy najbardziej ryzykowne, tzn. będące największą barierą dla pary wodnej przenikającej na zewnątrz budynku.

Dodatkową zaletą programu jest możliwość skorzystania z gotowej bazy danych o najbardziej typowych materiałach budowlanych i ich parametrach. Aplikacja pozwala też na tworzenie, uzupełnianie i aktualizowanie własnej bazy danych o materiałach, tzw. bazy materiałów użytkownika. Standardową funkcją programu jest każdorazowo obliczenie oporu cieplnego R oraz współczynnika przenikania ciepła U [W/m2K] badanych przegród, który powinien spełniać wymagania cieplne zawarte w Dzienniku Ustaw.

Mamy nadzieję, że udostępniony na naszych stronach internetowych Kalkulator c-w nie tylko będzie narzędziem wspomagającym projektowanie, ale także zaowocuje podniesieniem poziomu wiedzy uczestników rynku budowlanego oraz mniejszą ilością wadliwie zaprojektowanych i zbudowanych przegród budynków. Liczymy, że ich użytkownicy będą mogli mieszkać w zdrowych i komfortowych budynkach – mówi Agnieszka Miszta, Kierownik Działu Doradztwa Technicznego i Komunikacji.

Aplikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla projektantów, którzy chcą sprawnie kalkulować i szacować parametry cieplno-wilgotnościowe przegród w projektowanych przez nich budynkach. Z narzędzia mogą również korzystać osoby niezajmujące się profesjonalnie projektowaniem. Ważne jest natomiast, aby wiedziały, z jakich warstw materiałów budowlanych zbudowana jest przegroda, którą chcą przeanalizować pod względem parametrów cieplno-wilgotnościowych.

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły