Artykuł Dodaj artykuł

Projekt „Energooszczędna modernizacja z Rockwool"

Konkurs dla studentów architektury i budownictwa na projekt architektoniczny termomodernizacji domu jednorodzinnego jest jednym z elementów projektu realizowanego przez firmę Rockwool Polska pod hasłem „Energooszczędna modernizacja z Rockwool".

Logo RockwoolKonkurs dla studentów architektury i budownictwa na projekt architektoniczny termomodernizacji domu jednorodzinnego jest jednym z elementów projektu realizowanego przez firmę Rockwool Polska pod hasłem „Energooszczędna modernizacja z Rockwool". Celem tego przedsięwzięcia jest  termomodernizacja domu jednorodzinnego z lat 60-80-tych, tzw. kostki, i pokazanie korzyści z niej wynikających.

Obowiązujące w latach 60-80-tych przepisy budowlane oraz brak na rynku podstawowych materiałów budowlanych sprawiły, że wiele domów budowanych było wtedy według jednego z kilku obowiązujących typowych projektów i spełniających ówczesne, znacząco odbiegające od aktualnych standardów izolacji, wymagania dotyczące elementów budynku. Efektem tego był i jest bardzo wysoki koszt ich utrzymania, często trudny do zaakceptowania dla właścicieli.

Wśród standardowych rozwiązań lat 60-, 70- i 80-tych należy wymienić: izolację ścian w postaci szczeliny powietrznej, przeszklenia często zbyt duże w stosunku do potrzeb, nieszczelne i źle zamontowane okna i drzwi balkonowe, praktycznie brak izolacji podłogi na gruncie, izolacja stropodachu żużlem (szlaką) czy szerokie płyty balkonowe zamocowane w wieńcach ścian i przecinające izolację ściany na całym obwodzie.

Z drugiej jednak strony domy te często budowane były w dobrych lokalizacjach. W efekcie czego ich zakup lub modernizacja stały się alternatywą dla budowy nowych, ale położonych poza miastem, często w mniej atrakcyjnym miejscu, domów.

Głównym zadaniem rozpoczętego we wrześniu 2006 roku projektu „Energooszczędna modernizacja z Rockwool" jest przedstawienie korzyści wynikających z prawidłowo przeprowadzonej termomodernizacji jednego z takich domów.

Projekt zainicjowany został przez konkurs ogłoszony na terenie Zielonej Góry, mający za zadanie wyłonić domy jednorodzinne wymagające kompleksowej termomodernizacji. Wybrane dwa budynki zostały opomiarowane, w celu dokonania obliczeń zużywanej przez nie energii.

W marcu 2007 roku Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska przeprowadziła audyty energetyczne obydwu budynków. W pierwszym etapie przeprowadzono szczegółową analizę aktualnego ich stanu, obejmującą ocenę właściwości cieplnych przegród zewnętrznych, stanu stolarki okiennej i drzwiowej, określenie sprawności systemu grzewczego, wentylacyjnego oraz układu ciepłej wody użytkowej.

Następnie Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska wykonała ocenę stanu technicznego i eksploatacji obiektów, a w końcowym etapie przeprowadziła badania termowizyjne, jasno i dokładnie przedstawiające straty ciepła przez ściany, dachy, otwory okienne i drzwi.  

Informacje uzyskane na podstawie przeprowadzonego audytu obydwu budynków posłużą do analizy i ustalenia zakresu podstawowych czynności termodernizacyjnych.

Pod koniec marca 2007 roku w ramach projektu „Energooszczędna modernizacja z Rockwool" ogłoszony został konkurs dla studentów architektury i budownictwa na projekt architektoniczny termomodernizacji jednego z tych dwóch domów.

Uczestnicy konkursu mieli do dyspozycji takie materiały pomocnicze takie jak aktualna inwentaryzacja budynków, ich zdjęcia, plan sytuacyjny, raport z badań termowizyjnych, bilans wyjściowy dla termomodernizowanego obiektu, a także program wspomagający wykonanie obliczeń bilansu, izolacji termicznej przegród budowlanych oraz optymalizację grubości ocieplenia – AGNES.

Wyłoniony w konkursie zwycięski projekt architektoniczny stanie się podstawą do przygotowania projektu budowlanego termomodernizacji domu, który zostanie ostatecznie wybrany przez firmę Rockwool na podstawie informacji dot. zużycia ciepła w sezonie grzewczym 2006/07.

Na podstawie zwycięskiego projektu zostanie przygotowany projekt budowlany modernizacji wybranego domu, a następnie w sierpniu 2007 roku zostaną wykonane prace termomodernizacyjne.

W kolejnym okresie grzewczym 2006/2007 dom zostanie poddany kolejnemu opomiarowaniu, w celu porównania uzyskanych wyników z okresem poprzednim i przedstawienia korzyści wynikających z przeprowadzenia termomodernizacji.Celem całego projektu jest stworzenie modelowego przykładu przeprowadzenia termomodernizacji budynku jednorodzinnego z lat 60-80-tych, ze szczegółowym opisem wszystkich etapów, jak i korzyści osiągniętych dzięki przeprowadzonej modernizacji.

Partnerem całego projektu jest Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska z siedzibą we Wrocławiu.

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły