Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

Selena SA została Solidnym Pracodawcą Roku 2007

Selena SA, jedna ze spółek Grupy Selena – holdingu firm zajmujących się produkcją i dystrybucją chemii budowlanej, prowadzącego działalność na całym świecie i opartego na polskim kapitale, otrzymała tytuł „Solidnego Pracodawcy Roku 2007”

 

0_upload_8855425988.gif

 

Selena SA, jedna ze spółek Grupy Selena – holdingu firm zajmujących się produkcją i dystrybucją chemii budowlanej, prowadzącego działalność na całym świecie i opartego na polskim kapitale, otrzymała tytuł „Solidnego Pracodawcy Roku 2007” edycji dolnośląskiej. Najlepsi pracodawcy w ogólnokrajowym konkursie zostali wyłonieni po raz czwarty.  Lista „Solidnych Pracodawców” zostanie opublikowana w specjalnym dodatku do dziennika Rzeczpospolita.

Selena SA została uznana ambasadorem solidności zatrudnienia. Organizatorzy konkursu mają nadzieję, że dzięki uhonorowanym firmom - takim jak Selena - idea, która przyświecała powstaniu konkursu przeniesie się na pozostałych pracodawców w kraju.

„Naszym celem jest stworzenie dobrych warunków pracy, zarówno przez kreowanie perspektyw rozwoju indywidualnego pracowników, jak i odpowiednie kształtowanie wynagrodzeń i świadczeń pozapłacowych. Szczególny nacisk kładziemy się na wysoką efektywność pracy oraz na fachowe przygotowanie merytoryczne naszych ludzi. Status solidnego pracodawcy niewątpliwie zapewni nam możliwość pozyskiwania i utrzymania pracowników o wysokich umiejętnościach, którzy pozytywnie wpłyną na obecną i przyszłą działalność Seleny” - powiedział Andrzej Ulfig, Prezes Zarządu Selena SA.

Kryteria, którymi Kapituła Konkursu kierowała się przy wyborze kandydatów, to przede wszystkim ocena standardów zatrudnienia, w której brano pod uwagę następujące kwestie:

- warunki pracy (przepisy bhp, prawo pracy);
- terminowość wypłat;
- warunki socjalne;
- ścieżka kariery (szkolenia pracowników);
- opinie o firmie zewnętrzne i wewnętrzne (m.in. PIP, Urzędy Pracy, władze lokalne, organizacje biznesowe);
- dynamika zatrudnienia na przestrzeni ostatnich lat (stan zatrudnienia w ostatnich latach, jego wzrost, spadek – przyczynowość tych zjawisk).

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły