Artykuł Dodaj artykuł

Styropian materiał, już od prawie 40 lat sprawdzający się w praktyce

Styropian to potoczna nazwa materiału uzyskiwanego przez spienianie granulek polistyrenu. Proces ten nazywa się również ekspandowaniem i stąd też skrótowe oznaczenie styropianu wg Polskiej Normy to symbol: PS-E, tj. PoliStyren Ekspandowany.

Styropian to potoczna nazwa materiału uzyskiwanego przez spienianie granulek polistyrenu. Proces ten nazywa się również ekspandowaniem i stąd też skrótowe oznaczenie styropianu wg Polskiej Normy to symbol: PS-E, tj. PoliStyren Ekspandowany.

Płyty izolacyjne ze styropianu charakteryzują się bardzo niskim współczynnikiem przewodności cieplnej, dzięki temu, że głównym ich składnikiem jest... powietrze zamknięte w porach tego materiału.

W budownictwie nie ma właściwie innego materiału izolacyjnego, który byłby częściej spotykany aniżeli styropian, w znanej wszystkim postaci łatwych do zastosowania "białych płyt".

Producenci styropianu, zrzeszeni w Stowarzyszeniu Producentów Styropianu, dostarczają na polski rynek budowlany wyłącznie materiały, które spełniają surowe wymagania jakościowe polskiej normy PN-B-20130:1999

Technologia wytwarzania z polistyrenu, jako materiału wyjściowego, izolacyjnych płyt styropianowych została wynaleziona przez niemiecką firmę BASF.

Bardzo mała gęstość objętościowa styropianu wynika ze struktury komórkowej tego materiału. W jednym metrze sześciennym znajduje się 3-6 miliardów zamkniętych komórek. Są one wypełnione nieruchomym powietrzem, jednym z najlepszych znanych nam naturalnych materiałów izolacyjnych.

W ciągu ostatniego dziesięciolecia stało się powszechnie wiadome, iż rodzina związków chemicznych znana pod nazwą chlorofluoropochodnych wywiera szkodliwy wpływ na ozonową warstwę ochronną Ziemi. W przypadku styropianu nie używa się tych związków na żadnym etapie produkcji czy stosowania. Czynnikiem spieniającym jest pentan, węglowodór prosty, który nie zawiera atomów chloru, szybko rozkłada się na niskich wysokościach. Ten porotwórczy (spieniający) środek jest nastêpnie zastępowany przez powietrze podczas kolejnych etapów procesu produkcyjnego. Styropian w żaden sposób nie szkodzi zdrowiu ani środowisku naturalnemu.

ABC IZOLACJI ZE STYROPIANU

Podobne artykuły