Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

Bezpieczny dom. Aktywnie i pasywnie przeciw pożarom

Jedną z nielicznych grup zawodowych, które cieszą się z końca lata, są strażacy. Ciepłe i słoneczne miesiące to dla nich tradycyjnie okres zwiększonej ilości interwencji. Wielu mniej i bardziej poważnych pożarów dałoby się jednak uniknąć, niezależnie od warunków zewnętrznych.

Logo RockwoolJedną z nielicznych grup zawodowych, które cieszą się z końca lata, są strażacy. Ciepłe i słoneczne miesiące to dla nich tradycyjnie okres zwiększonej ilości interwencji. Wielu mniej i bardziej poważnych pożarów dałoby się jednak uniknąć, niezależnie od warunków zewnętrznych. Wciąż niewiele mówi się o tym, jak skutecznie zabezpieczyć budynek przed ogniem: co zatem można zrobić, aby kolejny sezon wakacyjny przyniósł jak najmniej tragedii?

Aktywnie

Szpital - Rockwool
Szpital - Rockwool

W walce z ogniem, najskuteczniejsza jest kombinacja środków aktywnych i pasywnych, które współdziałając wpływają na przebieg pożaru. Do pierwszych zaliczamy te, które służą wykrywaniu, ostrzeganiu i gaszeniu pożaru. Są to np. wszelkiego rodzaju czujniki dymu, ciepła, gazu, w tym np. czadu, kompletne instalacje sygnalizacji pożaru, kontroli dymu, tryskaczowe i środki służące jego gaszeniu: hydranty, gaśnice.

Aby mieć pewność, że aktywne układy ochrony przeciwpożarowej zadziałają, kiedy zajdzie taka potrzeba, należy utrzymywać je w sprawności, dokonując regularnych przeglądów i konserwacji. Ale na skuteczność czynnej ochrony przeciwpożarowej mają również istotny wpływ zabezpieczenia bierne, zastosowane w budynku.

Pasywnie

Środki pasywne - bierne pozwalają znacznie spowolnić lub ograniczyć rozwój pożaru, tak by jego zasięg sprowadzić tylko do jednego pomieszczenia lub do jednej strefy pożarowej. Dzięki temu ryzyko, że ucierpią ludzie, jest mniejsze, podobnie jak straty materialne. Ochrona bierna polega na zastosowaniu odpowiednich rozwiązań budowlanych i użytkowych. Środkami pasywnej ochrony przeciwpożarowej są niepalne elementy budowlane, ponieważ nie roprzestrzeniają ognia w żadnych warunkach, w odróżnieniu od elementów, w skład których wchodzą materiały palne.

Do środków pasywnych zalicza się również elementy budowlane o odporności ogniowej, które nawet w warunkach rozwijającego się pożaru przez określony czas zachowują swoje właściwości użytkowe, takie jak nośność konstrukcji, szczelność ogniową i izolacyjność ogniową. Choć nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, jednym z uniwersalnych materiałów zwiększających bezpieczeństwo pożarowe jest skalna wełna mineralna, której podstawową funkcją jest izolowanie termiczne w celu ograniczenia strat ciepła i oszczędzania energii. Decydując się na wykorzystanie takiego materiału, z jednej strony, w perspektywie długoterminowej, uzyskujemy znaczne oszczędności wynikające ze zmniejszonego zapotrzebowania na energię cieplną, z drugiej zaś bardzo skutecznie poprawiamy ochronę przeciwpożarową budynku.

Pożar - budynek mieszkalny, Rockwool
Pożar - budynek mieszkalny

Ściany zewnętrzne

W przypadku izolacji ścian zewnętrznych, najlepiej zastosować kompletny system ociepleniowy, zapewniający niepalność wszystkich podstawowych składników - w tym zwłaszcza dominującej warstwy izolacji cieplnej - i kompatybilność poszczególnych jego elementów. - Idealnie sprawdzi się w tym przypadku system ECOROCK FF, zbudowany na bazie płyt ze skalnej wełny mineralnej i specjalnie przygotowanej chemii budowlanej. Ze względu na ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się ognia w budynku, bardzo istotna jest również izolacja niepalnymi materiałami palnych elementów budynku, takich jak np. drewniana konstrukcja dachu. Tutaj najlepsze są izolacje TOPROCK lub MEGAROCK. W budynkach użyteczności publicznej znajdą zastosowanie specjalistyczne rozwiązania izolacji systemów wentylacji i klimatyzacji, wykorzystujące właściwości ogniochronne skalnej wełny mineralnej. – komentuje Andrzej Taradyś, Doradca Techniczny ROCKWOOL.

Wysoka skuteczność w ograniczaniu rozprzestrzeniania się i rozwoju pożarów – to wspólna cecha wszystkich materiałów niepalnych, niezależnie od ich zastosowania w konstrukcjach. Potwierdza to klasyfikacja reakcji na ogień – A1, jak np. w przypadku skalnej wełny mineralnej. W praktyce oznacza to, że materiał jest niepalny, nie uczestniczy w pożarze, nie przyczynia się do jego rozwoju, nie wydziela płonących kropli i znaczących ilości dymu. Co więcej, jest odporny na wysokie, pożarowe temperatury. Innymi słowy jest jedną z najlepszych znanych obecnie izolacji ogniochronnych, będąc jednocześnie znakomitą izolacją akustyczną i termiczną.

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły