Artykuł Dodaj artykuł

Inspired by You - Masa termiczna

Masa termiczna staje się coraz bardziej gorącym tematem wśród projektantów i architektów. Dotyczy to w szczególności obiektów komercyjnych.

Masa termiczna staje się coraz bardziej gorącym tematem wśród projektantów i architektów. Dotyczy to w szczególności obiektów komercyjnych. Położenie wielkiej wagi na zmniejszenie energochłonności budynków zmusza do poszukiwania wciąż nowych, innowacyjnych rozwiązań lub każe na nowo się pochylić nad tymi wykorzystywanymi przez wieki, które jeszcze kilka lat temu nie były specjalnie brane pod uwagę w branży. Tak jest z masą akumulującą ciepło czy inaczej – masą termiczną. W takim wypadku – co z akustyką pomieszczeń? Rockfon przekonuje, że masa termiczna i komfort akustyczny mogą iść w parze.

Masa termiczna

Przykładem wykorzystania masy termicznej są budowane od wieków domy w rejonach dużego nasłonecznienia. Ciężkie stropy i małe okna być może nie były szczytem wirtuozerii architektonicznej ale świetnie spełniały swoją rolę – zapewniają optymalną temperaturę wnętrza w dzień i w nocy.

Właściwości termiczne materiału są funkcją jego gęstości, przewodności cieplnej i ciepła właściwego. Masa termiczna jest atrybutem materiału, który stanowi najlepsze połączenie trzech właściwości: absorbujących, przechowywania i prędkości uwalniania ciepła. Materiały z masy termicznej łatwo wchłaniają nadmiar ciepła, gdy robi się gorąco. Ciepło to może pochodzić od słońca lub ze źródeł wewnętrznych, takich jak oświetlenie, komputery czy ludzie. Masa termiczna wchłania także ciepło z otoczenia działając jak radiator. Po spadku temperatury otoczenia, masa termiczna powoli uwalnia nagromadzone ciepło do otaczającej przestrzeni. Odpowiednie materiały do budowy masy termicznej to te, które mają wysokie ciepło właściwe, wysoką gęstość i niską przewodności cieplną. Nie nadają się do tego materiały izolacyjne, które charakteryzują się wprawdzie niską przewodnością cieplną, ale ich gęstość i ciepło właściwe są zbyt niskie, aby zapewnić odpowiednią ergonomię pomieszczeniom. Z drugiej strony metale mają wysokie ciepło właściwe i gęstość, ale dyskwalifikuje je wysokie przewodnictwo cieplne.

Obecnie istnieją dwa główne typy masy termicznej. W pierwszym przypadku, do magazynowania energii cieplnej potrzebnej do ogrzewania lub chłodzeniu budynku, stosowane są masywne stropy betonowe. Drugi typ, to oparty na wodzie system ogrzewania i chłodzenia powierzchni, w którym rury są wbudowane w betonowe stropy budynku. Takie rozwiązanie przemienia stropy w olbrzymie wymienniki ciepła i nazywa się TABS (od angielskiego terminu Thermo-Active Building System – System Elementów Termoaktywnych).

Optymalne wykorzystanie masy termicznej może zmniejszyć wpływ budynku na środowisko poprzez zmniejszenie zużycia energii budynku. Szacuje się, że w zastosowanie masy termicznej może zredukować całkowity zapotrzebowania na energię do ogrzewania i chłodzenia o 25%. Warunkiem jest uwzględnienie użycia masy termicznej w projekcie budynku, tak by osiągnąć synergię z innymi rozwiązaniami stosowanymi w budownictwie energooszczędnym.

Termika a komfort akustyczny

Panuje opinia, że masa termiczna nie może być stosowana w biurach otwartych z uwagi na problemy z akustyką. Przykrycie stropu akustycznym sufitem podwieszanym uniemożliwia promieniowanie ciepła i wymianę powietrza między pomieszczeniem a stropem betonowym. Dlatego podczas tworzenia otwartych biur w budynkach z masą termiczną, projektanci stawali przed trudnym wyborem: lepsze termika czy lepsza akustyka?

Badania masy termicznej przeprowadzone w 2008 roku przez prof. Bjarne W. Olesena oraz Emanuele Pittarello z Technical University of Denmark (DTU), z udziałem ekspertów Rockfon, wykazały, że zastosowanie sufitów podwieszanych do kształtowania warunków akustycznych, przy jednoczesnym zachowaniu efektu masy akumulującej ciepło, jest możliwe, dzięki częściowemu pokryciu powierzchni stropu. Naukowcy przeprowadzili testy, podczas których przykryli w różnym stopniu strop budynku, mineralnymi płytami sufitowymi. Zawiesili także pionowe akustyczne pochłaniacze przestrzenne, typu baffle. Na podstawie badań stwierdzili, że pokrycie do 50% stropu sufitem podwieszanym, nie ma istotnego znaczenia dla zdolności akumulacji ciepła. Przy 80% pokryciu, współczynnik chłodzenia wciąż wynosił ok. 70%. Z kolei zastosowanie pochłaniaczy przestrzennych nie ma żadnego wpływu na działanie masy termicznej. Jednocześnie badania potwierdziły, że można odpowiednio kształtować akustykę. Nie było zaskoczeniem, że najlepsze pochłanianie dźwięku zapewniło pokrycie całego stropu płytami sufitowymi. Jednakże pokrycie w 50-80% dało niemal równie dobre rezultaty, zwłaszcza w połączeniu z akustycznymi panelami ściennymi.

Rozwiązania Rockfon

Własne doświadczenia i wyniki powyższych badań zachęciły Rockfon do opracowania produktów, które będą w stanie zapewnić odpowiednią akustykę pomieszczeń w połączeniu z masą termiczną.

Obecnie, w ofercie ma wyspy sufitowe (Eclipse), pochłaniacze przestrzenne (baffle Contour) oraz panele ścienne (VertiQ).

Rockfon Eclipse to wyspy sufitowe, które nie tylko nadają pomieszczeniom niepowtarzalny wygląd, ale także kształtują warunki akustyczne i umożliwiają regulację temperatury pomieszczeń. Pojedyncze wysypy sufitowe, podwieszone pod stropem, pozwalają na swobodny przepływ powietrza zapewniając jego właściwą cyrkulację.

Rockfon Contour to bezramowe pochłaniacze przestrzenne (baffle) do montażu w pozycji pionowej, które zapewniają wysokie pochłanianie dźwięków i przyczyniają się do zmniejszenia czasu pogłosu w pomieszczeniach. Płyty te znajdą zastosowanie przede wszystkim tam, gdzie jest potrzebne zapewnienie odpowiedniego komfortu akustycznego, a jednocześnie nie jest możliwe zastosowanie tradycyjnych sufitów podwieszanych. Baffle Contour, jako elementy swobodnie wiszące, zapewniają właściwą cyrkulację energii cieplnej, dlatego idealnie nadają się do pomieszczeń, które wykorzystują masę termiczną. Baffle są łatwe i szybkie w instalacji. Sprawdzają się w budynkach nowych jak i remontowanych.

VertiQ to akustyczne panele ścienne o najlepszych właściwościach pochłaniania dźwięku i wysokiej trwałości. Poprawiają akustykę pomieszczeń tam, gdzie sufit podwieszany nie zapewnia optymalnych warunków akustycznych lub gdy jego parametry w zakresie dźwiękochłonności nie są wystarczające dla spełnia wymaganych standardów. Panele VertiQ wzbogacają wystrój pomieszczeń i współgrają z całą gamą rozwiązań sufitowych Rockfon. Mają powierzchnię pokrytą tkaniną, która zapewnia doskonałą wytrzymałość i odporność na uderzenia.

Inspired by You

Celem uruchomionej przez Rockfon kampanii Inspired by You, jest zaprezentowanie nowoczesnych trendów w architekturze przestrzeni biurowych, ze szczególnym uwzględnieniem akustyki. Nowe kierunki związane z zapewnieniem komfortu użytkowników, mobilności stanowisk pracy, elastyczności przestrzeni biurowej, zrównoważonego rozwoju oraz renowacji wymagają większego nacisku na akustykę pomieszczeń. Rockfon będzie nie tylko prezentował wyzwania, ale także wskazywał na efektywne rozwiązania, które z powodzeniem można zastosować w projektowaniu obiektów biurowych. Pomóc ma w tym specjalnie opracowane wydawnictwo Inspired by You, zawierające wywiady oraz publikacje architektów i ekspertów wyjaśniających problemy dostosowania współczesnych budynków biurowych do zmieniających się wymagań najemców. Inspired by You w formie książkowej można zamówić w Rockfon. Wersję elektroniczną można pobrać ze strony www.rockfon.pl.

galeria_133

 

Galeria zdjęć do artykułu

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły