Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

Coraz większy zasięg Programu „Gwarantowany Styropian”

Sześciu producentów styropianu: Krasbud, Pol-Styr, Polstyr, Styr-Bud, Styropmin i Swisspor Polska, przystąpiło do Programu „Gwarantowany Styropian” w październiku i listopadzie br.

Sześciu producentów styropianu: Krasbud, Pol-Styr, Polstyr, Styr-Bud, Styropmin i Swisspor Polska, przystąpiło do Programu „Gwarantowany Styropian” w październiku i listopadzie br. Są to kolejne firmy, które dobrowolnie poddają się zasadom standaryzacji oznakowania i kontroli jakości wyrobów w ramach branżowych starań o stałą wysoką jakość styropianu dla budownictwa na polskim rynku.

– To dobra wiadomość przede wszystkim dla klientów, ponieważ wybór styropianu o odpowiednich parametrach staje się coraz łatwiejszy. Przede wszystkim dlatego, że dzięki minimalnej wadze styropianu, którą producenci uczestniczący w Programie podają na paczkach swoich wyrobów, każdy w prosty sposób może sprawdzić nie tylko jakość styropianu, ale i rzetelność producenta. Głosy z rynku potwierdzają, że ważenie styropianu jako metoda jego weryfikacji cieszy się rosnącym zainteresowaniem, dzięki czemu poszerza się grono świadomych i zadowolonych konsumentów – mówi Kamil Kiejna, prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu (PSPS), które realizuje Program „Gwarantowany Styropian”.

Program „Gwarantowany Styropian” to kluczowa inicjatywa samoregulacji w sektorze styropianu dla budownictwa, zainicjowana w 2010 roku. Jej celem jest unormowanie jakości wyrobów styropianowych na polskim rynku. Program jest też odpowiedzią na zwiększające się – formalne i konsumenckie – wymagania wobec materiałów do termoizolacji budynków, związane z rozwojem budownictwa energooszczędnego. Informacje o Programie, w tym aktualna lista jego uczestników, dostępne są na stronie GwarantowanyStyropian.pl.

Podobne artykuły