Artykuł Dodaj artykuł

Dobry sposób na poprawę komfortu życia - termomodernizacja domów jednorodzinnych

Zgodnie z unijną dyrektywą w sprawie efektywności energetycznej z 2012 roku, państwa członkowskie są zobowiązane do modernizacji 3% obiektów publicznych, w celu poprawy ich efektywności energetycznej. 

Zgodnie z unijną dyrektywą w sprawie efektywności energetycznej z 2012 roku, państwa członkowskie są zobowiązane do modernizacji 3% obiektów publicznych, w celu poprawy ich efektywności energetycznej.

Termomodernizacja domów jednorodzinnych RockwoolTo tylko kropla w morzu możliwości jakie daje systemowe podejście do termomodernizacji domów jednorodzinnych, szczególnie w gminach wiejskich, gdzie są one w najgorszym stanie technicznym. Gdyby zmodernizowano budynki we wszystkich gminach wiejskich to zużycie węgla w skali kraju zmniejszyłoby się nawet do 7 mln ton. Domy jednorodzinne mają w tych oszczędnościach prawie 94% udział. Tylko 6% oszczędności można uzyskać od budynków innych niż jednorodzinne.

Kompleksowe remonty połączone z termomodernizacją wszystkich starych budynków, w tym przede wszystkim najliczniejszych domów jednorodzinnych, poprawiłyby warunki życia milionów Polaków, zamieszkujących obszary wiejskie. Zyskaliby poszczególni właściciele, zużywając mniej paliw i ogrzewając taniej dom. Zyskałaby cała gmina – na czystości powietrza, miejscach pracy, estetyce. – W Polsce przeprowadzanie termomodernizacji niewielkich budynków, w szczególności domów jednorodzinnych, jest stosunkowo rzadkie. Główną barierą są ograniczone możliwości ich sfinansowania przez prywatnych właścicieli. Dotyczy to szczególnie mniej zamożnych obszarów wiejskich, zwłaszcza że dotychczasowe programy wsparcia, choć i tak niewystarczające, były kierowane prawie wyłącznie do właścicieli publicznych, a nie prywatnych. Budynki jednorodzinne stanowiły zaledwie 3% beneficjentów państwowego funduszu termomodernizacji – podkreśla Maria Dreger z ROCKWOOL Polska. Gdyby w kompleksowy sposób zmodernizować budynki we wszystkich gminach to zużycie węgla w skali kraju mogłoby się zmniejszyć nawet do 7 mln ton. Domy jednorodzinne miałyby w tych oszczędnościach prawie 94% udział. Tylko pozostałe 6% oszczędności pochodziłoby od budynków innych niż jednorodzinne.

Dyrektywa unijna w sprawie efektywności energetycznej z 2012 roku ustala wspólne ramy działań na rzecz promowania efektywność w UE oraz dla osiągnięcia zmniejszenia zużycia energii pierwotnej o 20% do 2020 roku. Istotnym źródłem realizacji tych celów mogłaby stać się w Polsce właśnie powszechna termomodernizacja istniejących domów jednorodzinnych, co zostało przedstawione w raporcie z cyklu Szóste Paliwo – „Wielkie możliwości w małych budynkach – szansa na poprawę jakości życia w gminach”.

W Polsce istnieje ok 6 mln budynków, z czego zaledwie 0,5 mln to budynki użytkowe. Z 5,5 mln budynków mieszkalnych w Polsce, budynki jednorodzinne stanowią aż 5 mln. Te dysproporcje w typach budynków widoczne są zwłaszcza w gminach wiejskich. Co więcej domy jednorodzinne wybudowane przed 1990 rokiem, wymagające już remontów, stanowią ogromną większość wszystkich budynków. Raport pokazuje możliwe do uzyskania oszczędności dla poszczególnych reprezentatywnych typów budynków 

Powszechnie i kompleksowo  zrealizowana termomodernizacja domów jednorodzinnych nie tylko zmniejszyłaby zapotrzebowanie na energię i paliwa (węgiel), ale również wpłynęła by na poprawę komfortu życia, jakości powietrza i środowiska, a nawet na rozwój i wzrost zatrudnienia. W skali  gminy to istotny potencjał, który można wykorzystać w długoterminowym planowaniu rozwoju. 

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły