Artykuł Dodaj artykuł

Komfort akustyczny w budynkach? Brzmi dobrze! Omawiamy wymagania i rozwiązania dla stropów i ścian działowych

25 kwietnia obchodzić będziemy Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem.

25 kwietnia obchodzić będziemy Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem. To dobra okazja, aby jeszcze mocniej wybrzmiał dialog na temat dobrych praktyk w zakresie standardów akustycznych w budownictwie. Przyjrzyjmy się zatem najważniejszym wymaganiom oraz zweryfikowanym rozwiązaniom, które są w stanie zapewnić komfort i bezpieczeństwo w tych miejscach, w których spędzamy najwięcej czasu – w polskich domach, biurach czy szkołach.

Komfort akustyczny w budynkach? Brzmi dobrze! Omawiamy wymagania i rozwiązania dla stropów i ścian działowych

Zacznijmy od początku, a więc od wyjaśnienia najważniejszych pojęć. W przypadku budownictwa mówimy o dwóch podstawowych typach hałasu: dźwiękach powietrznych i dźwiękach uderzeniowych. Pierwsze z nich powstają i rozprzestrzeniają się, jak sama nazwa wskazuje, w powietrzu, w wyniku działalności osób lub urządzeń znajdujących się w sąsiednich pomieszczeniach. Drugie stanowią rodzaj dźwięków materiałowych powstałych na skutek pobudzania do drgań konstrukcji budowlanych w ramach ich użytkowania.

Oznacza to, że parametry akustyczne materiałów izolacyjnych w ścisły sposób zależą od rodzaju przegrody, którą mają zabezpieczać.

– W kontekście ścian wewnętrznych bardziej interesować nas będzie wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw dla dźwięków powietrznych, w przypadku stropów międzykondygnacyjnych i podłóg bardzo duże znaczenie ma wskaźnik izolacyjności akustycznej Ln,w, który odnosi się do dźwięków uderzeniowych i określa zdolność przegrody do absorpcji niepożądanego hałasu uderzeniowego – wyjaśnia Adam Buszko, ekspert firmy Paroc Polska.

Co mówi prawo?

Ochrona przed hałasem to jedno z sześciu podstawowych wymagań Ustawy o Prawie Budowlanym. Zgodnie z polską normą PN-B-02151-2:2018-01, przegrodom i elementom w budynkach stawiane są wymagania zarówno w zakresie izolacyjności akustycznej, jak i dźwiękochłonności. W przepisach możemy odnaleźć m.in. minimalne wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej oraz maksymalne wskaźniki przybliżonego znormalizowanego poziomu uderzeniowego dla poszczególnych przegród wewnętrznych, w tym ścian wewnętrznych i stropów pomiędzy kondygnacjami. Wartości te prezentuje poniższa tabela.

Komfort akustyczny w budynkach? Brzmi dobrze! Omawiamy wymagania i rozwiązania dla stropów i ścian działowych

Ściany wewnętrzne – izolacja akustyczna

Podczas ogólnego określania charakterystyki akustycznej przegrody, izolację akustyczną ocenia się pojedynczą wartością. W odizolowanych przypadkach, projektanci i wykonawcy mogą skorzystać z kilku gotowych przykładów efektywnych rozwiązań izolacyjnych dla ścian wewnętrznych z uwzględnieniem wysokich, średnich i niskich wymagań akustycznych. Poniższe tabele, osobno odnoszące się do ścian o konstrukcji drewnianej i metalowej, prezentują dane zgodne z Europejską Aprobatą Techniczną ETA-07/0071, uzyskaną przez firmę Paroc.

Komfort akustyczny w budynkach? Brzmi dobrze! Omawiamy wymagania i rozwiązania dla stropów i ścian działowych

Komfort akustyczny w budynkach? Brzmi dobrze! Omawiamy wymagania i rozwiązania dla stropów i ścian działowych

Norma EN ISO 717-1 określa metodę ewaluacji za pomocą ważonego wskaźnika izolacyjności akustycznej RW, który uzupełnia się dwoma dodatkowymi współczynnikami C i Ctr dla rożnych modeli widm hałasu. Podczas obliczeń zdecydowanie warto wziąć je pod uwagę.

– Dzięki uwzględnieniu dodatkowych zmiennych otrzymujemy bardziej wiarygodne wyniki przy porównywaniu odmiennych konstrukcji. Różnice mogą wynosić nawet do kilkunastu decybeli – podkreśla Adam Buszko. – Z punktu widzenia budownictwa mieszkalnego czy biurowego, szczególnie powinien nas interesować współczynnik RW + C dla hałasów o wysokiej częstotliwości, takich jak działania bytowe użytkowników pomieszczeń obejmujące rozmowy, włączone radio czy telewizję – dodaje ekspert firmy Paroc Polska.

Poniższa tabela prezentuje szczegółowe, uwzględniające współczynniki C i Ctr obliczenia izolacyjności akustycznej ścian zabezpieczonych płytami izolacyjnymi PAROC UNS 37z.

Komfort akustyczny w budynkach? Brzmi dobrze! Omawiamy wymagania i rozwiązania dla stropów i ścian działowych

Stropy i podłogi – izolacja akustyczna i dźwiękochłonność

Osobną kwestię stanowi zdolność materiałów i konstrukcji budowlanych do absorpcji dźwięku. Właściwości dźwiękochłonne izolacji zazwyczaj przedstawia się za pomocą współczynników mierzonych w różnych częstotliwościach. W praktyce oznacza to, że jeden materiał ma wiele różnych współczynników pochłaniania w zależności od częstotliwości dźwięku. Ważony współczynnik pochłaniania dźwięku, αw jest wynikiem porównania wartości współczynnika pochłaniania dźwięku przy standardowych częstotliwościach i krzywej odniesienia, zgodnie z ISO 11654. Wartość αw = 1,00 oznacza maksymalne pochłanianie dźwięku przez dany materiał izolacyjny.

Zgodnie z przepisami krajowymi, maksymalne wartości wskaźnika L’n,w dla stropów w różnego rodzaju budynkach zawierają się w przedziale 43-63 dB. Do obliczeń przewidywanej izolacyjności akustycznej można stosować model kalkulacyjny zawarty w europejskich normach EN-12354-1 i EN-12354-2. Aby zapewnić satysfakcjonującą izolacyjność od dźwięków uderzeniowych, przeważnie stosuje się rozwiązanie podłogi pływającej.

W tym celu, oprócz dokładności samego wykonania, bardzo dużą rolę odgrywa dobór konkretnego wyrobu izolacyjnego. Najlepiej postawić na rozwiązania o niższej sztywności dynamicznej. – Wartość ta określa wytrzymałość danego produktu na obciążenia dynamiczne, takie jak na przykład wibracje. Im mniejsza wartość sztywności dynamicznej, tym lepsza izolacyjność od dźwięków uderzeniowych – podkreśla Adam Buszko.

Przedstawione poniżej przykłady zastosowań płyty izolacyjnej PAROC SSB 1 prezentują rozwiązania techniczne spełniające obowiązujące wymagania akustyczne, z uwzględnieniem osobnych parametrów izolacyjności od dźwięków powietrznych (R’w) i uderzeniowych (L’n,w).

Tabela: Konstrukcje specjalne o wartościach L’n,w w przedziale 20 - 30 dBTabela: Konstrukcje specjalne o wartościach L’n,w w przedziale 20 - 30 dB

Tabela: Konstrukcje specjalne o wartościach L’n,w w przedziale 20 - 30 dBTabela: Konstrukcje o wartościach L’n,w w przedziale 31 - 40 dB

Tabela: Konstrukcje o wartościach L’n,w w przedziale 41 - 45 dB

Tabela: Konstrukcje o wartościach L’n,w w przedziale 41 - 45 dB

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły