Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

Nowy zarząd Stowarzyszenia MIWO

Walne Zebranie Członków MIWO - Stowarzyszenia Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej wybrało nowy zarząd na lata 2020-2023. Składa się on z 10 członków, którzy są przedstawicielami firm członkowskich. Zarząd Stowarzyszenia MIWO jest wybierany na 3 lata.

Logo MIWO

Walne Zebranie Członków MIWO - Stowarzyszenia Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej wybrało nowy zarząd na lata 2020-2023. Składa się on z 10 członków, którzy są przedstawicielami firm członkowskich. Zarząd Stowarzyszenia MIWO jest wybierany na 3 lata.

Następnie zarząd Stowarzyszenia MIWO wybrał spośród swoich członków przewodniczącego oraz sekretarza zarządu. Jako przewodniczący zarządu na kolejną kadencję został wybrany Henryk Kwapisz, a na funkcję sekretarza zarządu ponownie nominowano Łukasz Glapę. 

Henryk Kwapisz jest związany z rynkiem budownictwa od ponad 30 lat, a w MIWO działa od ponad 20 lat. 

Łukasz Glapa pracuje w branży budowlanej od blisko 15 lat, a od 10 lat jest odpowiedzialny za zarządzanie marketingiem, rozwojem produktowym oraz doradztwem technicznym w branży izolacji budowlanych w Europie Środkowej i Wschodniej.  

 

Podobne artykuły